Lehrbetriebsportal

ESCADA2 Logo

Lehrbetriebsportal - AppInfo

WebsiteService
TitleLehrbetriebsportal.WebsiteLehrbetriebsportal.API
ProductESCADA2 - Website LehrbetriebsportalESCADA2 - API Lehrbetriebsportal
DescriptionESCADA2 - Website for companies that train apprenticesESCADA2 - Web-API for companies that train apprentices
Versionv1.2307.0720.8601v1.2307.0705.8586
CompanyJCS Software AGJCS Software AG
Creation-date20.07.2023 11:16:50 (ADA02)*.805.07.2023 17:33:44 (ADA02)*.8
zurück zur Startseite